Обекти ЮНЕСКО в Ломбардия


Няма да повярвате, че регион Ломбардия има най-много обекти включени в списъка за световно културно материално и нематериално наследство на ЮНЕСКО, отколкото който и да било от останалите региони на Италия. Факт: общо 13 обекта, от които 10 материални, 2 нематериален и 1 заедно с други региони в Италия и други държави в Европа.

Първият обект в Италия, включен в списъка се намира на територията на регион Ломбардия. Това не е „Тайната вечеря“ на Леонардо както предполагам очаквате. Ето и кои са те и кога влизат в ЮНЕСКО в хронологичен ред:

1. Скалните рисунки във Вал Камоника (Arte rupestre della Valle Camonica) – 1979 г., първият италиански обект в списъка на ЮНЕСКО.

2. Църквата Санта Мария делле Грацие с „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи – 1980 г. и е най-известният обект от всички в Ломбардия.

3. Креспи д’Адда (Crespi d’Adda) – 1995 г., фамилията Креспи, собственик на фабрика за памук, създава селището за работниците си.

4. „Свещени планини“ в Пиемонт и Ломбардия („Sacri monti“. Piemonte e Lombardia) – 2003 г. Всеки маршрути е разделен на 15 места, където да се открият различите аспекти на християнската вяра.

5. Ретише Бан с пейзажите на Албула и Бернина (Ferroviaria retica di Bernina) – 2008 г. Дължината на влаковата линия е 122 км, максимална височина на която преминава е 2253 м и свързва Тирано, Италия със Санкт Мориц, Швейцария.

6. Мантуа и Сабионета (Mantova e Sabbioneta) – 2008 г. Въпреки че са далеч един от друг, двата града са обединени заедно в списъка на ЮНЕСКО за културно наследство.

7. Планината Сан Джорджо (Monte San Giorgio) – връх на границата между Италия и Швейцария, която италианска част влиза през 2010 г., а от 2003 г. – швейцарската част.

8. „Лонгобардите в Италия: места на власт“ („Longobardi in Italia: luoghi del potere“) – 2011 г. Общо 7 обекта в Италия, от които 2 са в Ломбардия – в Бреша и Варезе.

9. Праисторически наколни селища в Алпите (Siti palafitticoli preistorici Arco Alpino) – 2011 г. Общо 111 обекта, от които 19 са в Италия в 5 различни региона. В Ломбардия се намират 10, едно от които е около Лаго ди Варезе.

10. Занаятчийска изработка на кремонска цигулка (Saper fare liutario cremonese) – 2012 г., нематериално културно наследство.

11. Венецианска стена на Бергамо (Le opere di difesa veneziane tra XVI и XVII век) – 2017 г.

12. Сухите стени (L’arte dei muretti al secco) – 2018г., на територия на Италия, Гърция, Испания, Кипър, Словения, Франция, Хърватска и Швейцария. В Ломбардия сухите стени за терасавидните лозя във Валтелина са 2500 км.

13. Сезонната миграция за паша на стадата (Transumanza alpina) – 2019г., миграцията на стада два пъти в годината (пролет и есен) от Алпите в Паданската долина и обратно; нематериално културно наследство.

Очаквайте скоро маршрути с GuideMi до някои от обектите на ЮНЕСКО в Ломбардия.